O naší kanceláři

Činnost advokátní kanceláře byla zahájena 1. ledna 1994. Založena byla JUDr. Janem Heroutem, který sám jako advokát působil v této kanceláři až do roku 2005. K rozšíření kanceláře došlo v létě roku 2005, kdy byla v kanceláři zaměstnána jako advokátní koncipientka jeho dcera Mgr. Jana Krausová, která v roce 2011 složila advokátní zkoušky a je nyní advokátkou. Od července 2008 je v naší kanceláři zaměstnán jako advokátní koncipient syn JUDr. Jana Herouta Mgr. Jan Herout.

Personální složení advokátní kanceláře poskytuje kvalitní zajištění poskytování právních služeb ve všech oblastech práva, zvláště trestního a dále práva občanského, rodinného, obchodního, pracovního, správního a dalších, včetně práva mezinárodního.


O nás

JUDr. Jan Herout

advokát

Vzdělání

 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (rok dokončení: 1972)

Odborná praxe

 • 1972 - 1988 Okresní soud Jihlava, soudce
 • 1989 - 1993 Okresní prokuratura Jihlava, prokurátor
 • od 1994 Advokátní kancelář JUDr. Jan Herout, advokát

Specializace

 • Trestní právo
 • Občanské právo
 • Správní právo
 • ostatní


Mgr. Jana Krausová

advokátka

Vzdělání

 • Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (rok dokončení: 2005)

Odborná praxe

 • od 2005 do 2011 advokátní koncipientka Advokátní kanceláře JUDr. Jana Herouta
 • od roku 2011 advokátka

Specializace

 • Rodinné právo
 • Občanské právo
 • Pracovní právo
 • Mezinárodní právo
 • ostatní


Mgr. Jan Herout

advokátní koncipient

Vzdělání

 • Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (rok dokončení: 2008)

Odborná praxe

 • od 2008 advokátní koncipient Advokátní kanceláře JUDr. Jana Herouta

Specializace

 • Obchodní právo
 • Občanské právo
 • Rodinné právo
 • Finanční právo
 • Mezinárodní právo
 • ostatní